تولید نشادر

تولید نشادر

تولید نشادر به روش سالوی و از ترکیب اسید کلریدریک با آمونیاک حاصل می شود. نشادر دارای فرمول مولکولی NH4Cl است و نام شیمیایی آن آمونیوم کلراید یا کلرید آمونیوم می باشد.

تولید نشادر

نشادر که دارای نام شیمیایی آمونیوم کلراید است ماده ای سرشار از نیتروژن بوده به همین علت از آن در تولید کود های شیمیایی مختلف سود برده می شود. نیتروژن در ساخت بخش های مختلف گیاه ماثر است و وجود آن در کشاورزی الزامی می باشد به همین دلیل بیشترین میزان تولید نشادر به منظور تولید کود های ازته مورد استفاده قرار می گیرد.

 

کلمات مرتبط : نشادر - نشادر چیست - نشادور - فروش نشادر - قیمت نشادر - تولید کننده نشادر - کاربرد نشادر - کلرید آمونیوم - کلرید آمونیوم چیست - آمونیوم کلراید - فروش کلرید آمونیوم - کلرید آمونیم - قیمت کلرید آمونیوم - تولید کننده کلرید آمونیوم - کاربرد کلرید آمونیوم - نام عمومی کلرید آمونیوم - msds کلرید آمونیوم - کلرید آمونیوم در حل جدول - Ammonium chloride

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر