تولید نانو اکسید روی

تولید نانو اکسید روی

جهت تولید نانو اکسید روی از روش های کاهشی مختلفی استفاده می گردد که از آن جمله می توان به روش  vapor-liquid-solid اشاره نمود. به علاوه متد های مختلف دیگری نیز برای تولید نانو اکسید روی مورد استفاده قرار می گیرد نظیر روش  physical vapor deposition و چندین روش دیگر که هر یک به منظور نوع خاصی از نانو ساختار ها مورد استفاده قرار می گیرد.

تولید نانو اکسید روی

نانو ساختار های اکسید روی عموما به صورت نانو ذرات, نانو لوله ها و نانو ریسمان تولید می شود. تبدیل پودر اکسید روی به نانو ذرات این ماده موجب برجسته شدن خصوصیت های مختلف آن شده و تاثیرات مختلف و ویژگی های منحصر به فرد آن را بهبود می بخشد زیرا به طور کلی هر چه اندازه ذرات ریز تر گردد سبب می شود تا سطح تماس افزایش یافته و مواد بیشتر درگیر شوند.

برای تولید نانو اکسید روی بر روی شیشه, سیلیکون و نیترات گالیوم, مواد در یک محلول آبی و با یکی از نمک های روی مانند نیترات روی و یا استات روی انجام می گیرد.

 

تولید نانو اکسید روی

جهت تولید نانو اکسید روی از روش ها کاهشی مختلفی استفاده می گردد که از آن جمله می توان به روش  vapor-liquid-solid اشاره نمود. به علاوه متد های مختلف دیگری نیز برای تولید نانو اکسید روی مورد استفاده قرار می گیرد نظیر روش  physical vapor deposition و چندین روش دیگر که هر یک به منظور نوع خاصی از نانو ساختار ها مورد استفاده قرار می گیرد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر