تولید سود سوزآور از آب نمک

تولید سود سوزآور از آب نمک

اگر به دنبال دریافت اطلاعات مفیدی در مورد سود سوز آور می باشید و علاقمند به آشنایی با این ماده شیمیایی و روش های مختلف تولید آن ازز قبیل تولید سود سوزآور از آب نمک و نیز تولید آن از فلز سدیم و شرایط و روش های نگهداری این ماده و آشنایی با موارد ایمنی در زمان استفاده از آن می باشید از سایت پارس شیمی دیدن نمایید.

تولید سود سوزآور از آب نمک

تولید سود سوز آور از آب نمک

از آنجا که سود سوزآور از یون ها سدیم و هیدروکسید تشکیل شده است بنابراین یکی از روش های تولید این ماده شیمیایی از نمک یا همان کلرو سدیم برای تولید آن می باشد. مهمترین روش تولید سود سوزآور روش کلر آلکالی می باشد که امکان تولید این ماده را در حجم صنعتی فراهم می نماید.

 

تولید سود سوز آور از آب نمک

روش کلر آلکالی بر پایه تجزیه نمک صنعتی صورت می گیرد به این شکل که محلولی غلیظ از آب نمک تهیه می شود و سپس به وسیله جریان مستقیم الکتریسته آن را توسط روش الکترولیز تجزیه می نمایند تا گاز کلر آزاد شده و یون سدیم بر جای ماند و در مرحله بعد با ترکیب سدیم با هیدروکسید, سود سوزآور به دست می آید.

اگر به دنبال دریافت اطلاعات مفیدی در مورد سود سوزآور می باشید و علاقمند به آشنایی با این ماده شیمیایی و روش های مختلف تولید آن از قبیل تولید سود سوز آور از آب نمک و نیز تولید آن از فلز سدیم و شرایط وو روش های نگهداری این ماده و آشنایی با موارد ایمنی در زمان استفاده ازز آن می باشید از سایت پارس شیمی دیدن نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر