تولید سود سوز اور

تولید سود سوز اور

پارس شیمی | تولید سود سوز آور طبق سفارش و با آنالیز و MSDS و فروش سود مایع کاستیک با خلوص 50 درصد و سود پرک کاستیک با خلوصص 988 درصد جهت استفاده در صنایع تولید و بخش خانگی

تولید سود سوز اور, تولید سود سوز اور مایع, تولید سود سوز اور جامد, تولید سود سوز اور پرک, تولید سود سوز اور صادراتی

در اوایل قرن نوزدهم میلادی از هیدروکسید سدیم به صورت آزمایشی در تولید خمیر کاغذ در صنعت کاغذ سازی استفاده شد زیرا هزینه های تولید را کاهش می دهد و از طرفی محصول نهایی را سفید تر می نماید. اصلی ترین روش تولید هیدروکسید سدیم روش کلر آلکالی می باشد که امکان تولید صنعتی و در حجم زیاد NaOH را ممکن می سازد. این روش به صورت الکترولیز و تجزیه نمک معدنی صورت می گیرد به این صورت که محلول آب نمک تهیه شده و در سلول های مخصوص قرار می گیرد. سپس جریان برق به آن وصل می شود تا نمک به کلر و سدیم تجزیه شود. کلر به شکل گاز آزاد می شود و سدیم با هیدروژن و اکسیژن ترکیب شده تا سدیم هیدروکسید یا همان سود سوزآور تولید گردد.

پارس شیمی, تولید سود سوز آور طبق سفارش و با آنالیز و MSDS و فروش سود مایع کاستیک با خلوص 50 درصد و سود پرک کاستیک با خلوص 988  درصد جهت استفاده در صنایع تولید و بخش خانگی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر