تولید رافینت

تولید رافینت

تولید رافینت در صنایع پتروشیمی انجام شده و به عنوان یکی از محصولات جانبی در تصفیه نفت خام می باشد. این ماده دارای ارزش اندکی بوده و معمولا از آن در پتروشیمی به صورت مجدد استفاده می شود.

 تولید رافینت

برای تولید رافینیت در صنایع مختلف از طریق جمع آوری مواد باقیمانده از تاثیر حلال ها بر مواد محلول استفاده می شود. با توجه به نوع حلال و محلول به کارگیری شده, نوع رافینت متغیر است. تولید رافینیت در صنایع پتروشیمی انجام شده و به عنوان یکی از محصولات جانبی در تصفیه نفت خام می باشد. این ماده دارای ارزش اندکی بوده و معمولا از آن در پتروشیمی به صورت مجدد استفاده می شود.

 

کلمات مرتبط : مواد شیمیایی - فروش رافینیت - خرید رافینیت - تولید کننده رافینیت C4 - نرخ رافینیت چیست - مشخصات رافینیت - مواد نفتی و محصولات پتروشیمی - کاربرد رافینیت سی 4 - موارد مصرف رافینیت - خرید رافینیت از بورس - خوراک پتروشیمی - خرید رافینت صادراتی - تولید کنندگان رافینیت - raffinate c4 - رافینیت 4 کربنه - رافینیت آروماتیک - MTBE 

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 272 کاربر