تولید اسید سولفوریک در صنعت

تولید اسید سولفوریک در صنعت

تولید اسید سولفوریک در صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا این ماده به عنوان پیش نیاز در بسیاری از پروسه های تولیدی و خدماتی استفاده می شود. در سال 2008 در حدود 180 میلیون تن اسید سولفوریک در جهان تولید شده است.

 تولید اسید سولفوریک در صنعت

سولفوریک اسید دارای گستره فراوانی از مصارف است. مهم ترین کاربرد این ماده در تولید اسید فسفریک از طریق فرایند مرطوب می باشد. برای تولید اسید سولفوریک از ترکیب گوگرد, اکسیژن و آب به دو روش متفاوت استفاده می شود که عبارتند از روش متداول و روش تولید مرطوب

 

کلمات مرتبط : اسید سولفوریک 98 درصد - اسید سولفوریک غلیظ - اسید سولفوریک msds - فروش اسید سولفوریک - قیمت اسید سولفوریک - اسید سولفوریک صنعتی - اسید سولفوریک چیست - خرید اسید سولفوریک - اسید سولفوریک دود کننده - تولید اسید سولفوریک - اسید سولفوریک ph - جوهر گوگرد - sulfuric acid - تولید کننده اسید سولفوریک

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 272 کاربر