تهیه کمپوست گیاهی

تهیه کمپوست گیاهی

تهیه کمپوست گیاهی از مواد بی ارزشی  که معمولا در طبیعت رها سازی می شود انجام می گیرد. استفاده از فضولات حیوانی, شاخ و برگ گیاهان, زایئات آشپزخانه, خاک, کاه و کولش و ... برای این منظور مناسب است. باکتری ها و قارچ ها تجزیه کننده باقی کار را برای ما انجام می دهند.

 تهیه کمپوست گیاهی

پوساندن این مواد سبب آزاد شدن مواد معدنی و آلی موجود در آنها مانند فسفات و منیزیم و ازت می شود که نقش مهمی در ساختار های گیاهی دارد. این کود یک کود کشاورزی ارزان قیمت ولی پر خاصیت است که به روش های مختلف صنعتی و خانگی قابل استحصال می باشد. استفاده از آن علاوه بر تامین نیاز گیاهان به مواد مغذی همچنین موجب سبک شدن خاک و امکان ریشه زایی بیشتر گیاهان می شود و تهویه مناسبی را در خاک فراهم میاورد.

 

کلمات مرتبط : تولید کود کمپوست گیاهی - کود گیاهی چیست ؟ - فروش کود کشاورزی - کود کمپوست آلی - قیمت کود کمپوست - کود شیمیایی - کود آلی - خرید کود گیاهی کمپوستی 

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر