تهیه سود سوز آور

تهیه سود سوز آور

پارس شیمی | تولید و تهیه سود سوز آور به دو صورت سود مایع کاستیک یا سود مایع 50 درصد و سود پرک کاستیک یا سود پرک 99 درصد با شرایطط عالی برای مصرف در صنایع داخلی و نیاز های صادراتی

تهیه سود سوز آور, تهیه سود سوز آور مایع, تهیه سود سوز آور جامد, تهیه سود سوز آور پرک, تهیه سود سوز آور صادراتی, تهیه سود سوز آور 50 درصد, تهیه سود سوز آور 98 درصد, 

از دو قرن پیش که کاربرد های سود کاستیک یا کاستیک سودا Caustic Soda کم کم شناخته شد, روش های مختلف و متعددی برای تولید این ماده ابداع شد که برخی بیشتر بر کیفیت تکیه کرده و برخی نیز بر کمیت و میزان تولید

 

روش تهیه سود سوز آور

یکی از روش های تولید سود سوز آور که به صورت آزمایشی این ماده را تولید می کند به این صورت است که فلز خالص سدیم را در آب قرار داده و سپس با افزایش حرارت و آزاد سازی تدریجی گاز هیدروژن در آب عنصر کلر به صورت گاز آزاد شده و محلول سدیم هیدروکسید تولید می شود. در تولید این روش اصل بر کیفیت می باشد و امکان تولید با حجم بالا و میزان صنعتی وجود ندارد. 

پارس شیمی, تولید و تهیه سود سوز آور به دو صورت سود مایع کاستیک یا سود مایع 50 درصد و سود پرک کاستیک یا سود پرک 99 درصد با شرایط عالی برای مصرف در صنایع داخلی و نیاز های صادراتی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر