بیو فسفات طلایی

بیو فسفات طلایی

کود بیو فسفات طلایی یکی از انواع کود های فسفاته می باشد که برای تامین نیاز خاک و گیاهان به عنصر فسفر مورد استفاده قرار می گیرد. 

بیو فسفات طلایی

فسفر یکی از عناصر معدنی مورد نیاز گیاهان می باشد که نقش مهمی در تنفس و انجام عمل فتوسنتز گیاه دارد. کمبود آن موجب کاهش حاصلخیزی خاک شده و سبب ایجاد زردی در برگ ها می شود. کود بیو فسفات طلایی حاوی 17 درصد فسفر, 16 درصد مواد غیر ارگانیک,  20 درصد گوگرد و 1 درصد روی است. برای تولید این کود از اسید شویی خاک فسفات استفاده می گردد و به دلیل دارا بودن گوگرد موجب کاهش pH خاک شده و جذب ریزمغذی ها را توسط ربشه گیاه تسهیل می نماید. میزان مصرف کود شیمیایی بیو فسفات طلایی در باغات به میزان 3 تا 5 کیلوگرم برای هر درخت و در زمین های زراعی 250 تا 500 کیلو در هکتار است.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 277 کاربر