باکتری های تیوباسیلوس

باکتری های تیوباسیلوس

باکتری تیوباسیلوس که به عنوان یک کاتالیزور برای تجزیه موادی چون گوگرد در خاک زمین های کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد دارای انواع مختلفی است که تفاوت هایی با هم دارند.

 باکتری های تیوباسیلوس

انواع مختلف این باکتری عبارتند از: تیوباسیلوس تیوپاروس - تیوباسیلوس تیواکسیدانس - تیوباسیلوس فرواکسیدانس - تیوباسیلوس مزواکسیدانس که مهمترین انواع این کود محسوب می شوند. باکتری تیوباسیلوس که به عنوان یک کاتالیزور برای تجزیه موادی چون گوگرد در خاک زمین های کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد دارای انواع مختلفی است که تفاوت هایی با هم دارند.

 

محصولات مرتبط : کود مرغی - کود گاوی - کود پلت شده - کود آلی گوگردی - گوگرد پودری - گوگرد بنتونیت دار - کود گوگرد گرانوله - کود کشاورزی - کود شیمیایی - سولفات آهن - سولفات مس - کود حیوانی - سولفات های کشاورزی - کود فسفات - کود ازته - اسید هیومیک

برای خرید کود گوگرد و باکتری تیوباسیلوس با بخش بازرگانی گروه صنعتی پارس شیمی تماس حاصل فرمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر