اکسید فلزات

اکسید فلزات

اکسید فلزات ترکیبی از مواد شیمیایی و معدنی می باشند که در فرمولاسیون خود حاوی حداقل یک اتم اکسیژن و یک اتم عنصر فلزی می باشد. اکسید فلزات معمولا دارای حالت پایدار تری نسبت به فلز خالص هستند.

اکسید فلزات

یکی از موارد کاربرد اکسید فلزات در استخراج فلز خالص می باشد که می توان با تجزیه حرارتی آن, گاز اکسیژن را آزاد نموده و عنصر خالص را به دست آورد. اکسید فلزات ترکیبی از مواد شیمیایی و معدنی می باشند که در ترکیب خود حاوی حداقل یک اتم اکسیژن و یک اتم عنصر فلزی می باشد. اکسید فلزات معمولا دارای حالت پایدار تری نسبت به فلز خالص هستند.

 

مواد مرتبط : اکسید روی - اکسید آلومینیوم - اکسید مس - اکسید آهن - اکسید منیزیم - اکسید منگنز - اکسید تیتانیوم - اکسید کلسیم - اکسید سرب - اکسید روی - اکسید بیسموت - اکسید باریم - اکسید پتاسیم - اکسید پلاتین - اکسید جیوه - اکسید طلا - اکسید نقره - اکسید قلع - اکسید لیتیوم - اکسید دوزنگ - اکسید وانادیوم - اکسید زیرکونیوم 

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر