اکسید زیرکونیا

اکسید زیرکونیا

اکسید زیرکونیا که نام اصلی آن دی اکسید زیرکونیوم می باشد ماده ای جامد بوده و به صورت پودری سفید رنگ است. این ماده در صنایع مختلفی مانند تولید سرامیک مورد استفاده قرار می گیرد. از نظر ساختاری دارای اشکال مختلفی است که این امر با توجه به نوع سنتز آن می باشد.

اکسید زیرکونیا

هر یک از ساختار های اکسید زیرکونیا دارای ویژگی های منحصر به خود می باشند که سبب کاربرد و مصرف خاصی برای آن شده است برای مثال رسانایی حرارتی پایینی که این ماده در حالت ساختار مکعبی دارد موجب شده تا از آن برای تولید پوشش های ضد حرارتی استفاده گردد و در تولید جت و موتور های دیزل که دارای کاربری هایی در حرارت بالا هستند زیرا از نظر ترمودینامیکی هر چه امکان حفظ بیشتر دما در موتور وجود داشته باشد, عملکرد سیستم افزایش بیشتری می یابد و اکسید زیرکونیوم یکی در فاز مکعبی به عنوان یکی از بهترین مواد عایق محسوب می گردد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر