انواع نمک ها در شیمی

انواع نمک ها در شیمی

پارس شیمی | سایت مرجع در مورد معرفی مواد معدنی و انواع نمک ها در شیمی به همراه فرمولاسیون و عکس و مشخصات فنی برای استفاده دانشجویان, محققین و افراد علاقه مند 

انواع نمک ها در شیمی

انواع نمک ها در شیمی از جایگاه خاصی برخوردار می باشند. به طور عمومی تعریف نمک ها عبارتند از هر ماده ای که از یون های مثبت و منفی تشکیل شده ولی بار کلی آن به صورت خنثی می باشد. نمک ها در حقیقت محصولات جانبی می باشند که از ترکیب دیگر مواد به دست می آیند و از لحاظ فیزیکی به شکل بلور تشکیل شده و به راحتی در آب حل می شوند.

 

انواع نمک ها در شیمی عبارتند از

کربنات ها : نمک های اسید کربنیک

کلریدها : نمک های اسید هیدروکلرید

استات ها : نمک های اسید استیک

سیانیدها : نمک های اسید هیدروسیانیک

سولفات ها : نمک های اسید سولفوریک

سیترات ها : نمک های اسید سیتریک

نیترات ها : نمک های اسید نیتریک

نیتریت ها : نمک های اسید نیترو

فسفات ها : نمک های اسید فسفریک

پارس شیمی, سایت مرجع در مورد مواد معدنی و انواع نمک ها در شیمی به همراه فرمولاسیون و عکس و مشخصات فنی برای استفاده دانشجویان, محققین و افراد علاقه مند 

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر