ام تی بی ای چیست

ام تی بی ای چیست

ام تی بی ای از جمله محصولات پتروشیمی است که از ترکیب چندین نوع ماده شیمیایی اکسیژن زا جهت افزایش عدد اکتان بنزین برای ایجاد چرخه سوختی کامل تر و بهینه تر استفاده می شود.

 ام تی بی ای چیست

MTBE جایگزین امروزی تترا اتیل سرب و متانول است می باشد که آلودگی های زیست محیطی بسیار کمتری نسبت به این مواد ایجاد کرده و همچنین قیمت ارزان تری نسبت به اتانول دارد. ام تی بی ای از جمله محصولات پتروشیمی است که از ترکیب چندین نوع ماده شیمیایی اکسیژن زا جهت افزایش عدد اکتان بنزین برای ایجاد چرخه سوختی کامل تر و بهینه تر استفاده می شود.

 

کلمات و محصولات مرتبط : MTBE - ام تی بی ای - مکمل بنزین - فروش مواد شیمیایی - تولید کنندگان محصولات پتروشیمی - پالایشگاه - تولید رافینیت - قیمت آهن اسفنجی - فروش گوگرد پودری - فروش سود مایع - آنالیز سود پرک - متیل ترت بوتیل اتر - مکمل سوخت - کاستیک سودا - سود سوزآور - فروش رافینت - کود کشاورزی شیمیایی - Methyl tert butyl ether

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر