آنالیز رافینت

آنالیز رافینت

آنالیز رافینت با توجه به ماده ای که از آن به دست آمده تعیین می شود. در صنایع مختلف انواع متفاوتی رافینیت به دست می آید که می تواند دارای زنجیره های کربنی به تعداد مختلف باشد.

 آنالیز رافینت

در صنایع پتروشیمی نیز انواع مختلفی رافینت وجود دارد که محصول برج های خلاء تصفیه نفت است. این ماده شیمیایی ممکن است دارای تعداد متفاوتی کربن در ترکیب خود باشد که هر یک آنالیز مشخصی دارد. آنالیز رافینت با توجه به ماده ای که از آن به دست آمده تعیین می شود. در صنایع مختلف انواع متفاوتی رافینیت به دست می آید که می تواند دارای زنجیره های کربنی به تعداد مختلف باشد.

 

کلمات مرتبط : مواد شیمیایی - فروش رافینیت - خرید رافینیت - تولید کننده رافینیت C4 - نرخ رافینیت چیست - مشخصات رافینیت - مواد نفتی و محصولات پتروشیمی - کاربرد رافینیت سی 4 - موارد مصرف رافینیت - خرید رافینیت از بورس - خوراک پتروشیمی - خرید رافینت صادراتی - تولید کنندگان رافینیت - raffinate c4 - رافینیت 4 کربنه - رافینیت آروماتیک - MTBE 

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 310 کاربر