آزمایش کلوخه و پارافین

آزمایش کلوخه و پارافین

همان گونه که مطلع هستید, آزمایش کلوخه و پارافین یکی از روش ها و متد های سنجش وزن مخصوص خاک می باشد, به منظور آشنایی با این روش به همراه تعداد زیادی عکس و فیلم در مورد پارافین, سایت پارس شیمی را دنبال نمایید.

 آزمایش کلوخه و پارافین

آزمایش کلوخه و پارافین یکی از آزمایشات زمین شناسی است. وزن مخصوص معمولا بر اساس جرم حجمی تعیین می گردد و روش های مختلفی برای این منظور وجود دارد که آزمایش کلوخه و پارافین یکی از این روش هاست. اصول این آزمایش بر اساس قانون ارشمیدوس بوده و میزان تغییر سطح آب, تعیین کننده وزن مخصوص خواهد بود. برای این منظور از پارافین به عنوان یک ماده پوشش دهنده به منظور جلوگیری از نفوذ به داخل کلوخه خاک سود برده می شود زیرا پارافین مذاب بک پوشش دهنده بسیار مناسب بوده و می توان از آن برای عایق نمودن کلوخه سود برد.

همان گونه که مطلع هستید, آزمایش کلوخه و پارافین یکی از روش ها و متد های سنجش وزن مخصوص خاک می باشد, به منظور آشنایی با این روش به همراه تعداد زیادی عکس و فیلم در مورد پارافین, سایت پارس شیمی را دنبال نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر