sodium hydroxide msds

sodium hydroxide msds

هیدروکسید سدیم یا سدیم هیدروکسید از لحاظ شیمیایی دارای ویژگی های بسیار خاصی است که سبب شده کاربرد های مختلفی برای آن ایجاد شده و بسیاری صنایع به این محصول وابسته باشند.

 sodium hydroxide msds

سود مایع به روش کلرآلکالی و توسط الکترولیز نمک صنعتی برای جدا سازی گاز کلر از سدیم با خلوص 50 درصد تولید می شود و سپس می توان با خشک نمودن آن سود پرک 98 درصد را تولید نمود. هیدروکسید سدیم یا سدیم هیدروکسید از لحاظ شیمیایی دارای ویژگی های بسیار خاصی است که سبب شده کاربرد های مختلفی برای آن ایجاد شده و بسیاری صنایع به این محصول وابسته باشند.

 

Pars Shimi Inc., established to provide highly popular chemical and petrochemical products and is headquartered at Tehran city.

Some of our products:

Caustic Soda ( Sodium Hydroxide ) | Calcium Carbonate | Quicklime and Slaked Lime | Aluminium Sulfate | Iron Ore | Phosphate Rock | Raffinate C4 | Paraffin | Salt | Sulfuric Acid | tar

 

Contact information : 

Email : info@parschemical.com
Telephone : +98 21 33324980
Mobile :+98 912 8124103      +(Mobile Apps)

کلمات مرتبط : سود پرک - سود مایع - آهک هیدراته - آهک زنده - کربنات کلسیم - خاک فسفات - اسید سولفوریک - پارافین - سنگ آهن - پودر سنگ - نمک صنعتی - کود مرغی - اسید هیومیک - سولفات آهن - سولفات آلومینیوم - اکسید روی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 277 کاربر