sodium hydroxide for sale

sodium hydroxide for sale

از حدود دو قرن پیش که استفاده از سود پرک در زندگی صنعتی انسان شروع شد ، هر ساله بر میزان تولید این محصول افزوده می شود و انسان روز به روز بیشتر به این محصول وابسته می گردد.

 sodium hydroxide for sale

هیدروکسید سدیم که در ایران بیشتر با نام سود پرک و سود مایع شناخته می شود به عنوان بهترین ماده چربی زدا در تولید انواع صابون ها و مواد رسوب زدا و لوله باز کن استفاده می شود. از حدود دو قرن پیش که استفاده از سود پرک در زندگی صنعتی انسان شروع شد ، هر ساله بر میزان تولید این محصول افزوده می شود و انسان روز به روز بیشتر به این محصول وابسته می گردد.

 

Pars Shimi Inc., established to provide highly popular chemical and petrochemical products and is headquartered at Tehran city.

Some of our products:

Caustic Soda ( Sodium Hydroxide ) | Calcium Carbonate | Quicklime and Slaked Lime | Aluminium Sulfate | Iron Ore | Phosphate Rock | Raffinate C4 | Paraffin | Salt | Sulfuric Acid | tar

 

Contact information : 

Email : info@parschemical.com
Telephone : +98 21 33324980
Mobile :+98 912 8124103      +(Mobile Apps)

کلمات مرتبط : سود پرک - سود مایع - آهک هیدراته - آهک زنده - کربنات کلسیم - خاک فسفات - اسید سولفوریک - پارافین - سنگ آهن - پودر سنگ - نمک صنعتی - کود مرغی - اسید هیومیک - سولفات آهن - سولفات آلومینیوم - اکسید روی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر