raffinate-c4 manufacturers

raffinate-c4 manufacturers

رافینیت C4 به عنوان یکی از محصولات به دست آمده از فرایند تقطیر نفت خام در تولید سوخت های فسیلی استفاده می شود تا بتوان کیفیت این سوخت ها را بهبود بخشید و آلودگی های ایجاد شده را کاهش داد.

 raffinate-c4 manufacturers

آلودگی شهر های مختلف به دلیل عدم کیفیت سوخت های مصرفی و سیکل ناقص سوختن بنزین و گازوئیل می باشد که می توان بوسیله اصلاح کننده های مناسب نظیر رافینت کیفیت آن را افزایش داد. رافینیت C4 به عنوان یکی از محصولات به دست آمده از فرایند تقطیر نفت خام در تولید سوخت های فسیلی استفاده می شود تا بتوان کیفیت این سوخت ها را بهبود بخشید و آلودگی های ایجاد شده را کاهش داد.

 

Pars Shimi Inc., established to provide highly popular chemical and petrochemical products and is headquartered at Tehran city.

Some of our products:

Caustic Soda ( Sodium Hydroxide ) | Calcium Carbonate | Quicklime and Slaked Lime | Aluminium Sulfate | Iron Ore | Phosphate Rock | Raffinate C4 | Paraffin | Salt | Sulfuric Acid | tar

 

Contact information : 

Email : info@parschemical.com
Telephone : +98 21 33324980
Mobile :+98 912 8124103      +(Mobile Apps)

کلمات مرتبط : سود پرک - سود مایع - آهک هیدراته - آهک زنده - کربنات کلسیم - خاک فسفات - اسید سولفوریک - پارافین - سنگ آهن - پودر سنگ - نمک صنعتی - کود مرغی - اسید هیومیک - سولفات آهن - سولفات آلومینیوم - اکسید روی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر