phosphate mines in iran

phosphate mines in iran

تعداد معادن فسفات در تمام مناطق خاور میانه شاید به اندازه انگشتان یک دست باشد. در کشور ما نیز تعداد معدودی معدن خاک فسفات وجود دارد که نیاز کشور و نیز کشور های همسایه را بر طرف می نماید.

 phosphate mines in iran

از خاک فسفات برای تقویت زمین های کشاورزی به صورت مستقیم و یا به صورت ماده اولیه برای تولید انواع کود کشاورزی فسفات استفاده می شود تا فسفر مورد نیاز گیاهان تامین شود. تعداد معادن فسفات در تمام مناطق خاور میانه شاید به اندازه انگشتان یک دست باشد. در کشور ما نیز تعداد معدودی معدن فسفات وجود دارد که نیاز کشور و نیز کشور های همسایه را بر طرف می نماید.

 

Pars Shimi Inc., established to provide highly popular chemical and petrochemical products and is headquartered at Tehran city.

Some of our products:

Caustic Soda ( Sodium Hydroxide ) | Calcium Carbonate | Quicklime and Slaked Lime | Aluminium Sulfate | Iron Ore | Phosphate Rock | Raffinate C4 | Paraffin | Salt | Sulfuric Acid | tar

 

Contact information : 

Email : info@parschemical.com
Telephone : +98 21 33324980
Mobile :+98 912 8124103      +(Mobile Apps)

کلمات مرتبط : سود پرک - سود مایع - آهک هیدراته - آهک زنده - کربنات کلسیم - خاک فسفات - اسید سولفوریک - پارافین - سنگ آهن - پودر سنگ - نمک صنعتی - کود مرغی - اسید هیومیک - سولفات آهن - سولفات آلومینیوم - اکسید روی

ارسال نظر

Syed Mashkoor A ... : rock phosphate
3 0
we want rock phosphate 30%
مدیریت : پاسخ
2 0
please send request to this email address:=> info@parschemical.com
عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر