mining companies in iran

mining companies in iran

تعداد بی شماری معدن کانی های مختلف همچون معادن کربنات کلسیم و آهک و خاک فسفات و سنگ آهن و ... در سراسر ایران از جمله استان های خراسان ، اصفهان ، یزد و ... وجود دارد.

 mining companies in iran

وجود معدن در هر کشوری ثروت عظیمی محسوب می شود زیرا علاوه بر تامین نیاز صنایع داخلی که مواد اولیه ارزان قیمت محسوب می شود ، همچنین به عنوان منبع ارز آور مناسبی به شمر می رود. تعداد بی شماری معدن کانی های مختلف همچون معادن کربنات کلسیم و آهک و خاک فسفات و سنگ آهن و ... در سراسر ایران از جمله استان های خراسان ، اصفهان ، یزد و ... وجود دارد.

 

Pars Shimi Inc., established to provide highly popular chemical and petrochemical products and is headquartered at Tehran city.

Some of our products:

Caustic Soda ( Sodium Hydroxide ) | Calcium Carbonate | Quicklime and Slaked Lime | Aluminium Sulfate | Iron Ore | Phosphate Rock | Raffinate C4 | Paraffin | Salt | Sulfuric Acid | tar

 

Contact information : 

Email : info@parschemical.com
Telephone : +98 21 33324980
Mobile :+98 912 8124103      +(Mobile Apps)

کلمات مرتبط : سود پرک - سود مایع - آهک هیدراته - آهک زنده - کربنات کلسیم - خاک فسفات - اسید سولفوریک - پارافین - سنگ آهن - پودر سنگ - نمک صنعتی - کود مرغی - اسید هیومیک - سولفات آهن - سولفات آلومینیوم - اکسید روی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر