کاربرد آهک در تولید شکر

کاربرد آهک در تولید شکر

آهک دارای نقش مهمی در صنعت تصفیه شکر می باشد . از آهک هیدراته به عنوان ماده اصلی در تولید شکر از چغندر قند و همچنین نیشکر استفاده می شود. همچنین آهک برای خالص سازی شربت قند از ناخالصی های مختلفی نظیر افرا یا سورگوم مصرف می گردد.

 کاربرد آهک در تولید شکر

کاربرد آهک در تولید قند از نیشکر

برای تولید شربت قند از نیشکر ، از آبی استفاده می شود که pH پایینی داشته و دارای ناخالصی های متعددی است. آهک هیدراته در این مرحله به شربت قند اضافه می شود تا علاوه بر افزایش pH آن ، از طریق ایجاد ترکیبات ارگانیک کلسیم دار غیر محلول ، سبب ته نشینی و جداسازی این ناخالصی ها شود. در نهایت ، آهک باقیمانده در شربت قند از طریق فرایند کربناسیون و یا با استفاده از اسید فسفریک از محلول نهایی حذف می شود. این فرایند ممکن است با توجه به میزان خلوص نهایی محصول ، بار ها تکرار شود. به طور متوسط برای هر تن نیشکر مصرف شده در تولید شکر در حدود 5 تا 10 پوند آهک شکفته مصرف می شود. 

کاربرد آهک در تولید قند از چغندر قند

فرایند مصرف آهک در تولید قند از چغندر قند نیز شبیه به همین فرایند در زمان مصرف نیشکر است با این تفاوت که میزان آهک بیشتری مورد نیاز است. به طور متوسط برای هر تن چغندر قند نیاز به 250 کیلو آهک هیدراته است. به دلیل مصرف بالای آهک در این فرایند ، بسیاری از کارخانه های تصفیه قند که از چغندر قند در خط تولید خود استفاده می کنند معمولا یک واحد پخت آهک نیز نزدیک به کارخانه راه اندازی می کنند. همچنین کربنات کلسیم تولید شده در فرایند تصفیه را برای استفاده مجدد جمع آوری می نمایند.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر