caustic soda podcast

caustic soda podcast

ما در پارس شیمی برای سالیان زیادی است که تجربه تولید و عرضه انواع مختلف سود سوز آور به صورت سود مایع و سود پرک را داشته و نیاز کارخانجات داخلی و همچنین صادر کنندگان این محصول را بر طرف نموده ایم.

 caustic soda podcast

در صنایع کاغذ سازی به میزان 30 درصد وزنی از سود پرک در ترکیب خمیر کاغذ استفاده می شود و این امر سبب شده تا سالیانه میلیون ها تن کاستیک سودا فقط در این صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. ما در پارس شیمی برای سالیان زیادی است که تجربه تولید و عرضه انواع مختلف سود سوز آور به صورت سود مایع و سود پرک را داشته و نیاز کارخانجات داخلی و همچنین صادر کنندگان این محصول را بر طرف نموده ایم.

 

Pars Shimi Inc., established to provide highly popular chemical and petrochemical products and is headquartered at Tehran city.

Some of our products:

Caustic Soda ( Sodium Hydroxide ) | Calcium Carbonate | Quicklime and Slaked Lime | Aluminium Sulfate | Iron Ore | Phosphate Rock | Raffinate C4 | Paraffin | Salt | Sulfuric Acid | tar

 

Contact information : 

Email : info@parschemical.com
Telephone : +98 21 33324980
Mobile :+98 912 8124103      +(Mobile Apps)

کلمات مرتبط : سود پرک - سود مایع - آهک هیدراته - آهک زنده - کربنات کلسیم - خاک فسفات - اسید سولفوریک - پارافین - سنگ آهن - پودر سنگ - نمک صنعتی - کود مرغی - اسید هیومیک - سولفات آهن - سولفات آلومینیوم - اکسید روی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر