caustic soda flakes iran

caustic soda flakes iran

سود پرک 98 درصد که با نام کاستیک سودا فلکس نیز شناخته می شود یک ماده شیمیایی بسیار مهم است که از خشک نمودن سود مایع 50 درصد به روش های خاصی به دست می آید.

 caustic soda flakes iran

سود پرک به راحتی در آب و برخی حلال های مختلف قابلیت انحلال پذیری داشته و از آن در تولید صابون ، کاغذ ، حفاری چاه های نفت و گاز و ... استفاده می شود و سبب کاهش هزینه ها یا بهبود عملکرد می شود. سود پرک 98 درصد که با نام کاستیک سودا فلکس نیز شناخته می شود یک ماده شیمیایی بسیار مهم است که از خشک نمودن سود مایع 50 درصد به روش های خاصی به دست می آید.

 

Pars Shimi Inc., established to provide highly popular chemical and petrochemical products and is headquartered at Tehran city.

Some of our products:

Caustic Soda ( Sodium Hydroxide ) | Calcium Carbonate | Quicklime and Slaked Lime | Aluminium Sulfate | Iron Ore | Phosphate Rock | Raffinate C4 | Paraffin | Salt | Sulfuric Acid | tar

 

Contact information : 

Email : info@parschemical.com
Telephone : +98 21 33324980
Mobile :+98 912 8124103      +(Mobile Apps)

کلمات مرتبط : سود پرک - سود مایع - آهک هیدراته - آهک زنده - کربنات کلسیم - خاک فسفات - اسید سولفوریک - پارافین - سنگ آهن - پودر سنگ - نمک صنعتی - کود مرغی - اسید هیومیک - سولفات آهن - سولفات آلومینیوم - اکسید روی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر