caustic soda Iranian

caustic soda Iranian

کاستیک سودا ترکیبی شیمیایی و بسیار خورنده است. این ماده از نظر اسیدیته دارای pH برابر با 14 می باشد که نشان از میزان بالای قلیایی بودن آن است و همین عامل یکی از دلایل توجه زیاد به آن می باشد.

 caustic soda Iranian

سود سوز آور چه به صورت سود مایع و چه به صورت سود پرک به راحتی در آب قابلیت انحلال پذیری دارد که همین عامل سبب امکان تولید محلول ارزان قیمت برای استفاده در صنایع متفاوت می شود. کاستیک سودا ترکیبی شیمیایی و بسیار خورنده است. این ماده از نظر اسیدیته دارای pH برابر با 14 می باشد که نشان از میزان بالای قلیایی بودن آن است و همین عامل یکی از دلایل توجه زیاد به آن می باشد.

 

Pars Shimi Inc., established to provide highly popular chemical and petrochemical products and is headquartered at Tehran city.

Some of our products:

Caustic Soda ( Sodium Hydroxide ) | Calcium Carbonate | Quicklime and Slaked Lime | Aluminium Sulfate | Iron Ore | Phosphate Rock | Raffinate C4 | Paraffin | Salt | Sulfuric Acid | tar

 

Contact information : 

Email : info@parschemical.com
Telephone : +98 21 33324980
Mobile :+98 912 8124103      +(Mobile Apps)

کلمات مرتبط : سود پرک - سود مایع - آهک هیدراته - آهک زنده - کربنات کلسیم - خاک فسفات - اسید سولفوریک - پارافین - سنگ آهن - پودر سنگ - نمک صنعتی - کود مرغی - اسید هیومیک - سولفات آهن - سولفات آلومینیوم - اکسید روی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر