calcium carbonate iran

calcium carbonate iran

کربنات کلسیم یکی از مواد معدنی بسیار با ارزش و پر کاربرد می باشد که از آن در صنایع مختلف تولیدی و خدماتی به صورت بسیار گسترده استفاده شده و دارای ارزش افزوده فراوانی می باشد.

 calcium carbonate iran

کربنات کلسیم به صورت مستقیم یا فراوری شده جهت کاربرد در صنایع استفاده می شود. آهک به عنوان یکی از مهم ترین محصولات فراوری شده آن در صنایع مهمی چون ساختمان سازی و راه سازی مصرف می گردد. کربنات کلسیم یکی از مواد معدنی بسیار با ارزش و پر کاربرد می باشد که از آن در صنایع مختلف تولیدی و خدماتی به صورت بسیار گسترده استفاده شده و دارای ارزش افزوده فراوانی می باشد.

 

Pars Shimi Inc., established to provide highly popular chemical and petrochemical products and is headquartered at Tehran city.

Some of our products:

Caustic Soda ( Sodium Hydroxide ) | Calcium Carbonate | Quicklime and Slaked Lime | Aluminium Sulfate | Iron Ore | Phosphate Rock | Raffinate C4 | Paraffin | Salt | Sulfuric Acid | tar

 

Contact information : 

Email : info@parschemical.com
Telephone : +98 21 33324980
Mobile :+98 912 8124103      +(Mobile Apps)

کلمات مرتبط : سود پرک - سود مایع - آهک هیدراته - آهک زنده - کربنات کلسیم - خاک فسفات - اسید سولفوریک - پارافین - سنگ آهن - پودر سنگ - نمک صنعتی - کود مرغی - اسید هیومیک - سولفات آهن - سولفات آلومینیوم - اکسید روی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 279 کاربر