bitumen suppliers in iran

bitumen suppliers in iran

کیفیت قیر تولید شده در ایران بسیار بالا می باشد و همچنین امکان تولید این محصول در گرید های مختلف وجود دارد ولی به دلیل شرایط آب و هوایی معتدل در ایران بیشتر قیر 60/70 تولید می شود.

 bitumen suppliers in iran

غلظت قیر یکی از عوامل تاثیر گذار بر موارد مصرف آن می باشد. همچنین میزان نرمی و درجه نفوذپذیری هم در کیفیت این محصول و همچنین قیمت گذاری آن ماثر بوده و نیز می توان قیر مخلوط را هم برای مصارف خاصی تولید نمود. کیفیت قیر تولید شده در ایران بسیار بالا می باشد و همچنین امکان تولید این محصول در گرید های مختلف وجود دارد ولی به دلیل شرایط آب و هوایی معتدل در ایران بیشتر قیر 60/70 تولید می شود.

 

Pars Shimi Inc., established to provide highly popular chemical and petrochemical products and is headquartered at Tehran city.

Some of our products:

Caustic Soda ( Sodium Hydroxide ) | Calcium Carbonate | Quicklime and Slaked Lime | Aluminium Sulfate | Iron Ore | Phosphate Rock | Raffinate C4 | Paraffin | Salt | Sulfuric Acid | tar

 

Contact information : 

Email : info@parschemical.com
Telephone : +98 21 33324980
Mobile :+98 912 8124103      +(Mobile Apps)

کلمات مرتبط : سود پرک - سود مایع - آهک هیدراته - آهک زنده - کربنات کلسیم - خاک فسفات - اسید سولفوریک - پارافین - سنگ آهن - پودر سنگ - نمک صنعتی - کود مرغی - اسید هیومیک - سولفات آهن - سولفات آلومینیوم - اکسید روی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر