کود شیمیایی سولفات آمونیوم

کود شیمیایی سولفات آمونیوم

کود شیمیایی سولفات آمونیوم یکی از مهم ترین و کاربردی ترین کود های کشاورزی به خصوص در کشور ما می باشد زیرا برای افزایش حاصلخیزی خاک های آهکی و شور که مشکل اصلی زمین های زراعی ایران می باشد به کار می رود.

 کود شیمیایی سولفات آمونیوم

کود شیمیایی سولفات آمونیوم در کنار کود اوره به عنوان مهم ترین کود شیمیایی ازته محسوب می گردد. کمبود نیتروژن معمولا در برگ های پیر بیشتر ملاحظه می شود زیرا موجب توقف رشد و زرد شدن برگ های پایین گیاهان و درختان می شود. روش مصرف کود شیمیایی سولفات آمونیوم به صورت زیر است:

  • پیش از کاشت و در زمان شخم در مزارع در حدود 300 الی 400 کیلوگرم در هکتار
  • در باغداری در ابتدای بهار به میزان یک کیلوگرم برای هر درخت
  • در کشت هیدروپونیک در گلخانه ها به اندازه 15 گرم برای هر بوته کاشته شده
  • در باغچه ها نیز 25 کیلو گرم در هر متر مربع از این کود استفاده می شود.

انواع مختلف کود شیمیایی سولفات آمونیوم موجود در بازار کشور که به صورت پودری و یا کرستاله عرضه می گردد عبارتند از :

  • سولفات آمونیوم ازبکستان
  • سولفات آمونیوم ارومیه
  • سولفات آمومنیوم اصفهان
  • سولفات آمونیوم چینی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر