کمپوست گیاهی

کمپوست گیاهی

کمپوست یا پوسال از تجزیه پسماند های گیاهی و زایئات کشاورزی و حیوانی و خانگی به دست می آید. این عمل نوعی بازیافت می باشد که هم از آلودگی زیست محیطی جلوگیری کرده و هم کودی سرشار از مواد معدنی و آلی و بسیار ارزان قیمت را در اختیار بخش کشاورزی قرار می دهد.

کمپوست گیاهی, کود کمپوست, فروش کمپوست گیاهی, کود کشاورزی, compost 

کمپوست گیاهی چیست

کمپوست یکی از عالی ترین انواع کود کشاورزی به شمار رفته و بدلیل دارا بودن میزان زیادی مواد معدنی و آلی نظیر فسفات و منیزیم در کشاورزی اهمیت فراوانی دارد. تولید کمپوست در حقیقت نوعی بازیافت ضایعات است که با استفاده از میکروارگانیسم های پوساننده خاصی , مواد مغذی آن برای گیاهان استخراج می شود. کمپوست نوعی خاک بسیار غنی بوده که به خاطر سبکی قادر به بهبود کیفیت مکانیکی خاک کشاورزی جهت ریشه دهی بهتر گیاه و تهویه بهتر می گردد. مواد به دست آمده به راحتی توسط گیاهان قابل جذب بوده و جایگزین مناسبی برای کود های شیمیایی به شمار می رود. میکرو ارگانیسم های مختلفی چون باکتری ها , قارچ ها , اکتینوباکتر , چرخان‌تباران و پروتوزوآ در فرایند تولید کمپوست مشارکت دارند.

کمپوست گیاهی, کود کمپوست, فروش کمپوست گیاهی, کود کشاورزی, compost 

روش تولید کپوست گیاهی

پوساندن ضایعات به صورت هوازی و بی هوازی صورت می گیرد. در این فرایند باکتری های مختلف استوژنیک و متانوژنیک دخیل بوده و مواد آلی ضایعات را با آزاد سازی گاز دی اکسید کربن , متان و هیدروژن به قند تبدیل می کنند. روش های مختلف تراکتوری و دپوی پوشته ای برای تولید کود کمپوست قابل استفاده هستند. این محصول را می توان در مزرعه و یا به صورت صنعتی و یا حتی در حجم کم به شکل خانگی تولید نمود. 

 کمپوست گیاهی, کود کمپوست, فروش کمپوست گیاهی, کود کشاورزی, compost

کمپوست گیاهی خانگی

برای تهیه کمپوست در خاک می توان کپه ای از زایئات آشپزخانه و شاخ و برگ درختان و فضولات حیوانات را در حیاط جمع نمایید و سپس اجازه دهید تا میکروارگانسیم های تجزیه کننده باقی کار را برای شما انجام دهند.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر