کلریدها و سولفاتها

کلریدها و سولفاتها

پارس شیمی به عنوان سایت مرجع در زمینه عرضه اطلاعات مختلف و کاربردی درباده مواد مختلف شیمیایی و معدنی از جمله کلریدها و سولفاتها حاوی مطالب مفید و مورد نیاز شما می باشد.

کلریدها و سولفاتها

سولفات ها دسته ای از مواد شیمیایی می باشد که به ندرت در طبیعت یافت می گردد. این مواد ترکیبی از یک یا چند ماده معدنی و یون سولفات با فرمول SO4 می باشند که به راحتی در آب قابلیت انحلال داشته و دارای pH پایینی است. سولفات ها در حقیقت نمک اسید سولفوریک هستند. برخی از سولفات ها عبارتند از سولفات مس - سولفات روی - سولفات آمونیوم - سولفات آلومینیوم - سولفات آهن - سولفات پتاسیم - سولفات سدیم و ...

کلرید ها نیز یون می باشند و هنگامی که عنصر کلر به عنوان یک هالوژن با دریافت یک الکترون به یون منفی کلر مبدل گردد می توان از آن نمک های متفاوتی نظیر کلرید سدیم به صورت محلول در آب تولید نمود. کلرید به عنوان یک الکترولیت در بدن موجودات زنده وجود دارد. برخی از انواع کلرید ها عبارتند از کلرید سدیم یا همان نمک طعام - کلرید آمونیوم - کلرید روی - کلرید منیزیم - کلرید استرانسیم - کلرید نقره - کلرید آهن - کلرید آلومینیوم و ...

کلریدها و سولفاتها نقش اساسی در رشد و نمو گیاهان و انجام سوخت و ساز و محصول دهی گیاهان دارد و وجود آن های به عنوان کود و مواد مکمل دارای اهمیت است.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر