کلات اهن و روی

کلات اهن و روی

گیاهان به جز عناصر NPK که ساختار آن ها را شکل می دهد نیازمند عناصر معدنی و آلی مختلفی برای تغذیه و میوه دهی می باشند که عنصر آهن یکی از مهم ترین عناصر مورد نیاز گیاهان محسوب می شود.

 کلات اهن و روی

کلات آهن کودی گران تر از سولفات اهن می باشد ولی تحرک بیشتری داشته و به دلیل دارا بودن عناصر کلاته کننده مانند EDTA و EDDHA قادر به حفظ بیشتر آهن برای گیاهان می باشد. از دیگر ویژگی های این کود کشاورزی می توان به عملکرد مناسب آن در خاک های آهکی اشاره نمود. گیاهان به جز عناصر NPK که ساختار آن ها را شکل می دهد نیازمند عناصر معدنی و آلی مختلفی برای تغذیه و میوه دهی می باشند که عنصر آهن یکی از مهم ترین عناصر مورد گیاهان محسوب می شود.

 

کلمات مرتبط : فروش کلات آهن - کلات آهن 6 درصد - کود کلاته - فروش کود کشاورزی - کود شیمیایی - نانو کود کلات آهن - میزان مصرف کود کشاورزی - نحوه استفاده از کود کلات آهن خضرا - کود کلات آهن چیست - قیمت خرید کودهای کلات آهن - تاثیر کود آهن در کشاورزی - سولفات آهن

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر