کارخانه تولید کربنات کلسیم

کارخانه تولید کربنات کلسیم

کارخانه تولید کربنات کلسیم به دو صورت می باشد, یا بر اساس تولید کربنات کلسیم رسوبی شکل گرفته که نوعی ماده شیمیایی است و یا بر اساس تولید نوع معدنی آن که بر پایه کوبش سنگ کربنات کلسیم معدنی است.

کارخانه تولید کربنات کلسیم

کربنات کلسیم معدنی که آن را سنگ آهک نیز می نامند, پس از استخراج از معدن و انتقال به کارخانه, در دستگاه خردایش مورد کوبش قرار گرفته و پس از سرند شدن, بسته بندی می گردد. برای تولید کربنات کلسیم رسوبی روش کار به این شکل است که گاز دی اکسید کربن CO2 از درون محلول هیدروکسید کلسیم CaOH عبور داده می شود. این ماده دارای اسامی دیگری چون سنگ آهک, گچ فرنگی, کلسیت و آراگونیت است و در طبیعت نوع خالص آن به صورت سنگ مرمر یافت می شود. کربنات کلسیم رسوبی به دلیل عدم ترکیب با ناخالصی های مختلف, از خلوص بالا تری نسبت به نوع معدنی آن برخوردار است. کارخانه تولید کربنات کلسیم به دو صورت می باشد, یا بر اساس کربنات کلسیم رسوبی شکل گرفته که نوعی ماده شیمیایی است و یا بر اساس نوع معدنی آن که بر اساس کوبش سنگ کربنات کلسیم معدنی می باشد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر