کارخانجات تولید اکسید روی

کارخانجات تولید اکسید روی

پارس شیمی یکی از بزرگ ترین و معتبر ترین کارخانجات تولید اکسید روی در کشور, آمادگی تولید زینک اکسید به هر میزانی را با خلوص 89 تا 99 درصد به منظور کاربرد در صنایع مختلف برای مصرف کارخانجات و مصرف کنندگان محترم و همچنین تولید اکسید روی صادراتی بسته بندی شده در کیسه جامبو بگ را دارد.

کارخانجات تولید اکسید روی

اکسید روی یک اکسید آمفوتریک بوده و در آب نا محلول می باشد اما در بیشتر اسید ها به خصوص اسید هیدروکلریک قابلیت حل شوندگی دارد. اکسید روی به شکل های شش ضلعی و مکعبی تولید می شود ولی مدل شش ضلعی از ثبات بیشتری در شرایط محیط برخوردار است. همچنین نانو اکسید روی نیز به اشکال مختلفی چون نانو لوله نانو ذرات و نانو ریسمان ها نیز تولید شده و در صنایع تولیدی و آزمایشی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

 

کارخانجات تولید اکسید روی

پارس شیمی یکی از بزرگ ترین و معتبر ترین کارخانجات تولید اکسید روی در کشور آمادگی تولید زینک اکسید به هر میزانی را با خلوص 89 تا 99 درصد به منظور کاربرد در صنایع مختلف برای مصرف کارخانجات و مصرف کنندگان محترم و همچنین تولید اکسید روی صادراتی بسته بندی شده در کیسه جامبو بگ را دارد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر