پارافین پودری

پارافین پودری

امروزه ساخت شمع تبدیل به یک هنر شده و انواع بسیار متنوعی از شمع های صنعتی و تزیینی تولید می شود. پارافین پودری یکی از انواع پارافین شمع سازی زینتی بوده و از آن به صورت گسترده ای استفاده می شود.

 پارافین پودری, praffin, پارافین

با گسترش تولید انواع شمع های تزیینی و تبدیل شدن آن به یک هنر, انواع مختلفی از پارافین های زینتی به منظور ساخت شمع های زیبا تر تولید شده است. پارافین پودری نیز مانند پارافین ژله ای یا کریستال, پارافین گل یا کشی, پارافین پولکی, پارافین مایع و غیره برای تولید انواع مختلف شمع تزئینی مورد استفاده قرار می گیرد. پارافین پودری نوعی پارافین صنعتی می باشد که آن را به صورت پودر درآورده تا برای استفاده در موارد خاصی مناسب باشد. پارافین پودری و پولکی را معمولا ذوب نمی کنند بلکه برای موارد تزیینی بر روی کار استفاده می گردد.

امروزه ساخت شمع تبدیل به یک هنر شده و انواع بسیار متنوعی از شمع های صنعتی و تزیینی تولید می شود. پارافین پودری یکی از انواع پارافین شمع سازی زینتی بوده و از آن به صورت گشترده ای استفاده می شود.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر