واکنش گلیسیرین و پرمنگنات

واکنش گلیسیرین و پرمنگنات

برای انجام واکنش گلیسیرین و پرمنگنات در آزمایشگاه های مدارس و آشنایی با میزان مصرف هر یک از این دو ماده, موارد ایمنی که باید رعایت شود و نتیجه این واکنش شیمیایی, مطالب سایت پارس شیمی را در این مورد مطالعه نمایید.

 واکنش گلیسیرین و پرمنگنات

واکنش گلیسیرین و پرمنگنات واکنشی مشهور در علم شیمی است که البته دارای خطراتی نیز می باشد بنابراین باید آن را در محیطی کنترل شده مانند آزمایشگاه و با رعایت اصول ایمنی انجام داد. به علت اینکه پرمنگنات ماده اکسید کننده بسیار قوی می باشد, در صورت تماس آن با گلیسرین موجب ایجاد آتش با شعله قرمز و به همراه دود غلیظ می شود.

 

کلمات مرتبط : پرمنگنات پتاسیم - پرمنگنات سدیم - فروش پرمنگنات - قیمت پرمنگنات - پرمنگنات ایرانی - تولید و تهیه پرمنگنات - کاربرد پرمنگنات پتاسیم - پرمنگنات پتاسیم چیست - پتاسیم منگنات - خواص پرمنگنات پتاسیم - پرمنگنات پتاسیم+ گلیسیرین

به منظور خرید پرمنگنات پتاسیم و پرمنگنات سدیم با بخش بازرگانی گروه صنعتی پارس شیمی با شماره تلفن 02133324980 تماس حاصل فرمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر