وب سایت مسیر جاری » نیتراتنیترات چیست

نیترات چیست

نیترات چیست

نیترات یک ترکیب یونی می باشد که دارای ساختار مولکولی -NO3 است. این آنیون یک ترکیب مشتق شده از اسید نیتریک بوده و دارای یک اتم نیتروژن و 3 اتم اکسیژن می باشد که می تواند با عناصر دیگر ترکیب شده و ترکیبات نیترات را به صورت نمک ایجاد نماید.

نیترات چیست

نیترات دارای یک بار الکتریکی منفی می باشد که به علت نوع چینش اتم ها در مولکول آن است. روش تست نیترات در گذشته با نام روش "کاهش کادمیوم" شناخته می شده است. این روش با وجود اینکه از یک فلز سنگین و سمی استفاده می نموده ولی روش دقیق و قابل اعتماد بوده است. روش جایگزین برای شناسایی نیترات و نیتریت روش کاهش آنزیمی با استفاده از رتاکتاز نیترات می باشد که به تازگی توسط آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا ارائه شده است. 

سمیت نیترات در بدن انسان به علت تبدیل آن به نیتریت در متابولیسم روده ایجاد می گردد. نیتریت موجب اکسیده شدن هموگولوبین گلوبول های قرمز شده و سبب می شود خون توانایی خود را در حمل اکسیژن از دست بدهد و سلول ها دچار مشکل سوخت و ساز شوند.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر