نیترات پتاسیم

نیترات پتاسیم

نیترات پتاسیم Potassium nitrate یک نمک یونی پتاسیم بوده که از یون منفی نیترات و یون مثبت پتاسیم به صورت  KNO3 تشکیل شده است. این ماده در حالت طبیعی به صورت یک نیتر معدنی تشکیل شده و منبع جامد نیتروژن محسوب می گردد. از پتاسیم نیترات در تولید کود های شیمیایی, مواد آتش بازی و سوخت موشک استفاده می شود.

نیترات پتاسیم

نیترات پتاسیم در دمای اتاق دارای ساختار کریستالی قائم الزاویه است ولی با افزایش دما رفته رفته ساختاری سه وجهی به خود می گیرد. پتاسیم نیترات نسبتا در آب قابلیت انحلال داشته و محلول آن تقریبا حالت خنثی دارد. این ماده تا حدودی جاذب رطوبت است ولی در الکل ها قابل حل شدن نیست. این ترکیب در صورت تماس با اسید ها دارای حالت انفجاری می باشد ولی به خودی خود خاصیت انفجاری ندارد. برای تولید نیترات پتاسیم از ترکیب نیترات آمونیوم و هیدروکسید پتاسیم استفاده می شود.

 

موارد کاربرد نیترات پتاسیم

این ماده دارای کاربرد های گسترده ای است از جمله اینکه مهم ترین منبع تامین نیترات می باشد. از دیگر مصارف پتاسیم نیترات می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • تولید اسید نیتریک
  • افزودنی مواد غذایی
  • تولید کود های شیمیایی کشاورزی
  • داروسازی
  • صنایع آلومینیوم
  • تولید مواد آتش نشانی
  • تولید مواد ضد قارچ
  • یک ماده نگهدارنده حرارت در سیستم های تولید نیرو

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر