وب سایت مسیر جاری » نیتراتنیترات قلع

نیترات قلع

نیترات قلع

نیترات قلع Tin Nitrate یک کریستال به شدت محلول در آب بوده که منبع تامین قلع به شمار می رود. این ترکیب دارای فرمول شیمیایی Sn(NO3)4 بوده و از آن به عنوان یک منبع تامین قلع خالص و یا دیگر ترکیبات قلع استفاده می شود.

نیترات قلع

یک روش عمومی برای تولید نیترات قلع از طریق انحلال فلز خالص در اشکال مختلف در داخل اسید نیتریک می باشد. این ماده در دمای معمولی به صورت پودری سفید رنگ بوده و قابلیت انحلال بالایی در آب دارد. رایج ترین آبپوش آن, نیترات قلع 20 آبه می باشد که از فرمول شیمیایی Sn(NO3)2.20H2O برخوردار بوده و به راحتی تجزیه می شود. این ماده در تولید ترکیبات مختلف قلع استفاده می شود از جمله در تولید دی اکسید قلع. نیترات قلع با دو اتم نیتروژن و شش اتم اکسیژن احاطه شده که به صورت پل به هم متصل شده اند. نیترات قلع Tin Nitrate یک کریستال به شدت محلول در آب بوده که منبع تامین قلع به شمار می رود. این ترکیب دارای فرمول شیمیایی Sn(NO3)4 بوده و از آن به عنوان یک منبع تامین قلع خالص و یا دیگر ترکیبات قلع استفاده می شود.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر