نیترات فسفات

نیترات فسفات

نیترات فسفات و پتاسیم سه ماده اصلی و ضروری برای رشد و نمو و ایجاد ساختار های گیاهی می باشند. این مواد در تولید انواع کود های شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند و کمبود آن ها سبب ایجاد مشکلات فراوانی برای محصولات کشاورزی می گردد.

نیترات فسفات

سه عامل اساسی مورد استفاده در کود های شیمیایی که ترکیب آن ها موجب تولید کود کامل یا NPK می باشد هر یک دارای کاربرد خاصی در حاصلخیزی خاک می باشند. کارکرد این مواد در گیاهان به شرح زیر است:

نیترات ( نیتروژن - ازت ) : رشد برگ, انجام عمل فتوسنتز

فسفات ( فسفر ) : گسترش رشد ریشه, گل, دانه و میوه 

پتاسیم ( پتاس - پتاش ) : ایجاد ساقه مستحکم, تحرک آب در گیاه, پیشرفت شکوفه زنی و میوه دهی

نیترات ( نیتروژن - ازت ) تشکیل دهنده بیشتر اتمسفر کره زمین بوده و مهم ترین بخش کود های کشاورزی است زیرا در ساختار پروتئین ها, DNA و دیگر ترکیبات مشارکت دارد. فسفات (فسفر) نیز برای تولید DNA و ATP که واحد اصلی انتقال انرژی به سلول ها می باشد ضروری است. از جمله مهم ترین کود های نیترات می توان به کود اوره و نیترات آمونیوم اشاره نمود. مهم ترین کود های فسفات نیز سوپر فسفات ساده و سوپر فسفات تریپل هستند.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر