نیترات زیرکونیوم

نیترات زیرکونیوم

نیترات زیرکونیوم یک نیترات خشک فلزی فرار می باشد که آن را با نام زیرکونیوم تتراکساید نیز می شناسند و از نظر شیمیایی دارای فرمول Zr(NO3)4 می باشد. زیرکونیوم نیترات 5 آبه به راحتی در آب و الکل حل می شود و محیط آب را اسیدی می نماید.

نیترات زیرکونیوم

به منظور تولید نیترات زیرکونیوم خشک از واکنش تتراکسید زیرکونیوم با پروکسید دی نیتروژن استفاده می شود. سپس با استفاده از وکیوم, خلوص آن افزایش می یابد. همچنین روش دیگر تولید نیترات زیکونیم از طریق حل نمودن دی اکسید زیکونیوم در اسید نیتریک است و در مرحله بعد عمل تبخیر روی آن صورت گرفته تا خشک شود.

یکی از مصارف این ماده در تولید دیگر ترکیبات زیرکونیوم است مانند دی اکسید زیرکونیوم است. نیترات زیرکونیوم یک نیترات خشک فلزی فرار می باشد که آن را با نام زیرکونیوم تتراکساید نیز می شناسند و از نظر شیمیایی دارای فرمول Zr(NO3)4 می باشد. زیرکونیوم نیترات 5 آبه به راحتی در آب و الکل حل می شود و محیط آب را اسیدی می نماید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر