وب سایت مسیر جاری » نیتراتنیترات جیوه

نیترات جیوه

نیترات جیوه

نیترات جیوه ماده ای شیمیایی و سمی و به صورت کریستال های سفید و بی رنگ می باشد و در اسید نیتریک قابلیت انحلال پذیری دارد. در معرض قرار گرفتن مقدار بیش از حد این ماده سبب ایجاد نوعی بیماری روانی به نام "جنون عصبی" می شود به همین خاطر مصرف این ماده به صورت دارو در سال 1941 ممنوع اعلام شد.

نیترات جیوه

تولید نیترات جیوه از طریق تاثیر اسید نیتریک به عنوان یک عامل اکسیداسیون بر فلز جیوه تحت شرایط خاصی می باشد. کاربرد این ماده در تولید ترکیبات جیوه است به خصوص در واکنش هایی که حاوی کتون ها است. یکی از مواد شیمیایی که بسیار تاثیر گذار بر این ماده می باشد, استون است که واکنش آن با نیترات جیوه سبب تولید اکسید جیوه می شود. 

این ماده در صورت تماس با بدن, به صورت Hg دو بار مثبت که نوعی ساختار غیر ارگانیک می باشد بر بدن تاثیر گذار است. از این ماده در کرم های روشن کننده پوست استفاده می شود. اگر جیوه به صورت غیر ارگانیک وارد بدن شود قادر به تغییر ساختار پروتئین ها خواهد بود و لذا بسیار خطرناک است.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر