وب سایت مسیر جاری » نیتراتنیترات اوره

نیترات اوره

نیترات اوره

نیترات اوره Urea nitrate نوعی ماده شیمیایی انفجاری می باشد که بر پایه کود شیمیایی اوره تولید می شود. این ماده دارای قدرت انفجاری بهتری نسبت به نیترات آمونیوم است و سرعت انفجاری بالایی دارد.

نیترات اوره

تولید نیترات اوره در یک مرحله و از طریق تاثیر اسید نیتریک بر کود اوره می باشد. این واکنش حرارت زا بوده و بنابراین باید با کنترل دمایی همراه باشد. انفجار این ماده به همراه تولید یک کلاه انفجاری (مانند انفجار اتمی) است. از این ماده برای ایجاد انفجار های کوچک و بزرگ استفاده می شود نظیر اسخراج معادن مختلف و به خاطر راحتی کار با آن معمولا جایگزین نیترات آمونیوم می شود که این امر به سبب راحتی در تهیه مواد اولیه می باشد. نیترات اوره  نوعی ماده شیمیایی انفجاری می باشد که بر پایه کود شیمیایی اوره تولید می شود. این ماده دارای قدرت انفجاری بهتری نسبت به نیترات آمونیوم است و سرعت انفجاری بالایی دارد.

قابل ذکر است که این مطلب صرفا جهت مطالعه می باشد و خرید و فروش نیترات اوره ممنوع است.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر