وب سایت مسیر جاری » نیتراتنیترات آب

نیترات آب

نیترات آب

نیترات Nitrate ترکیبی شیمیایی می باشد که به صورت یونی با مواد دیگر ترکیب می گردد. این ماده در سفره های زیر زمینی نیز که منبع اصلی تامین آب آشامیدنی انسان می باشد وجود دارد و راه یابی آن معمولا از طریق مصرف کود های شیمیایی مختلف که حاوی نیترات می باشد و همچنین از تجزیه بقایای موجودات زنده می باشد.

نیترات آب

باکتری های موجود در خاک, فرم ها و ساختار های مختلف نیتروژن را به نیترات تبدیل می نمایند. این ساختار بهترین حالت برای جذب توسط ریشه گیاهان است و به راحتی در لایه های مختلف خاک قابلیت جابجایی داشته و عنصری پویا می باشد. نیترات آب دارای ویژگی فیزیکی خاصی نظیر بو, رنگ و مزه نیست و فقط از طریق آزمایش های شیمیایی قابل تشخیص است.

 

مضرات نیترات آب

وجود نیترات بیش از حد مجاز در آب آشامیدنی سبب می شود تا توسط دستگاه گوارش تبدیل به نیتریت شود که موجب اکسید شدن آهن موجود در خون شده و امکان اکسیژن رسانی خون به سلول ها را کاهش می دهد. در این حالت سبب مرگ سلول ها شده و پوست بدن کبود می شود.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر