نمک گل حفاری

نمک گل حفاری

پارس شیمی | تامین کلیه مواد مورد نیاز در صنعت نفت و پتروشیمی و مواد اولیه مورد نیاز برای استخراج نفت خام از جمله نمک گل حفاری به میزان زیاد و با کیفیت و قیمت مناسب

نمک گل حفاری

نمک گل حفاری از اهمیت فراوانی در صنعت نفت برخوردار بوده و بدون وجود آن مشکلات فراوانی در این صنعت ایجاد می گردد. مهم ترین دلیل استفاده از نمک گل حفاری در ایجاد استحکام دیواره های چاه ها است زیرا چاه های نفت از عمق بسیار زیادی برخوردار بوده و برای اینکه بتوان آن ها را قابل استفاده نگه داشت باید دیواره ها را تقویت نمود تا از فرو ریزی چاه جلوگیری شود. نمک حفاری در کنار انواع دیگر گل حفاری مانند باریت و بنتونیت به شکل بسیار گسترده ای در صنعت نفت مورد استفاده قرار می گیرد.

 

فروش نمک گل حفاری

پارس شیمی | تامین کلیه مواد مورد نیاز در صنعت نفت و پتروشیمی و مواد اولیه مورد نیاز برای استخراج نفت خام از جمله نمک گل حفاری به میزان زیاد و با کیفیت و قیمت مناسب

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر