نمک تصفیه

نمک تصفیه

برای خرید نمک تصفیه شده تبلور مجدد ید دار ( نمک خوراکی ) به صورت بسته بندی شده در کیسه های نیم کیلویی و یک کیلویی و همچنین نمک صنعتی و نمک دریایی و سنگ نمک با کارشناسان گروه صنعتی پارس شیمی تماس حاصل نمایید و محصول مورد نظر خود را در اسرع وقت در محل مورد نظر دریافت نمایید.

نمک تصفیه, فروش نمک تصفیه, خرید نمک تصفیه, قیمت نمک تصفیه, تولید نمک تصفیه, تولید کننده نمک تصفیه, نمک تصفیه شده, نمک تصفیه یددار, فروش نمک تصفیه شده, نمک تصفیه شده خوراکی, نمک تصفیه خوراکی,  

نمکی که از طبیعت به دست می آید, چه از معدن نمک و چه نمک دریا, دارای نا خالصی های مختلفی در خود است که حتی ممکن است حاوی فلزات سنگین نیز باشد و مصرف آن برای انسان می تواند مشکلاتی را ایجاد نماید.

نمک خوراکی یا نمک طعام طی فرایند خاصی خالص سازی می شود تا نمک تصفیه شده متبلور به دست آید. خلوص نمک تصفیه در حدود 99/2 بوده و اگر کمتر از این میزان باشد مورد تایید وزارت بهداشت نخواهد بود.

فرایند تولید نمک تصفیه به این صورت می باشد که محلول اشباع شده ای از آب نمک تبخیر می شود و توسط لوله هایی به دستگاه کریستالایز منتقل می شود تا با سرد نمودن آن توسط لوله های آب سرد, دوباره متبلور شود و کلیه ناخالصی های آن جدا سازی شود.

برای خرید نمک تصفیه شده تبلور مجدد ید دار ( نمک خوراکی ) به صورت بسته بندی شده در کیسه های نیم کیلویی و یک کیلویی و همچنین نمک صنعتی و نمک دریایی و سنگ نمک با کارشناسان گروه صنعتی پارس شیمی تماس حاصل نمایید و محصول مورد نظر خود را در اسرع وقت در محل مورد نظر دریافت نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر