نسبت سیمان به پودر سنگ

نسبت سیمان به پودر سنگ

پودر سنگ از جمله افزودنی های سیمان است که معمولا با سیمان سفید مخلوط شده و مانع از ترک خوردن یا ریزش آن می شود. این دو ماده با نسبت های مختلی با هم ترکیب می شوند.

 نسبت سیمان به پودر سنگ

برای ایجاد استحکام و چسبندگی زیاد معمولا این دو ماده را به نسبت سی درصد پودر خاک سنگ و هفتاد درصد سیمان ترکیب می نمایند ولی برای مصارف دیگر می توان این نسبت را تغییر داد. پودر سنگ از جمله افزودنی های سیمان است که معمولا با سیمان سفید مخلوط شده مانع از ترک خوردن یا ریزش آن می شود. این دو ماده با نسبت های مختلی با هم ترکیب می شوند.

 

کلمات مرتبط : پودر مردار سنگ - قیمت پودر سنگ جوشقان - فروش پودر سنگ قم - پودر خاک سنگ چیست - خاک سنگ چیست - تولید پودر سنگ مرداب - خرید پودر سنگ و سیمان سفید - تولید کننده پودر سنگ سفید و رنگی - فروش پودر خاک سنگ - قیمت خاک سنگ - پودر سنگ قم و سبزوار و ساوه

به منظور خرید پودر سنگ و مصالح ساختمانی با بخش بازرگانی گروه صنعتی پارس شیمی به شماره تلفن 02133324980 تماس حاصل نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر