نحوه استفاده از کود آهن

نحوه استفاده از کود آهن

با توجه به اینکه توان جذب عناصر ریز مغذی توسط ریشه گیاهان در خاک های آهکی کاهش می یابد, بنابراین برای تولید کود آهن, این عنصر را با عناصری چون گوگرد یا عوامل کلاته کننده ترکیب می نمایند.

 نحوه استفاده از کود آهن

به منظور تامین آهن مورد نیاز گیاهان باید علاوه بر استفاده از کود های کلات آهن یا سولفات آهن همچنین شرایط تهویه خاک و نوع آبیاری را نیز بهبود بخشید تا آهن با شستشه شدن و یا سفتی خاک از دسترس گیاه خارج نشود. کود کلات آهن به صورت داخل خاک و یا محلول پاشی در اختیار گیاه قرار می گیرد. با توجه به اینکه توان جذب عناصر ریز مغذی توسط ریشه گیاهان در خاک های آهکی کاهش می یابد, بنابراین برای تولید کود آهن, این عنصر را با عناصر چون گوگرد یا عوامل کلاته کننده ترکیب می نمایند.

 

کلمات مرتبط : فروش کلات آهن - کلات آهن 6 درصد - کود کلاته - فروش کود کشاورزی - کود شیمیایی - نانو کود کلات آهن - میزان مصرف کود کشاورزی - نحوه استفاده از کود کلات آهن خضرا - کود کلات آهن چیست - قیمت خرید کودهای کلات آهن - تاثیر کود آهن در کشاورزی - سولفات آهن

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر