مواد ضدعفونی کننده و گندزدا

مواد ضدعفونی کننده و گندزدا

مواد ضدعفونی کننده و گندزدا در حقیقت عواملی هستند که به منظور از بین بردن میکروارگانیسم هایی که بر روی سطوح زندگی می کنند مورد استفاده قرار می گیرند. این مواد به صورت گسترده ای در بیمارستان ها, آشپزخانه ها, حمام و دستشویی کاربرد دارند.

 مواد ضدعفونی کننده و گندزدا 

مواد ضدعفونی کننده و گندزدا شامل طیف گسترده ای از مواد با میزان اسیدیته مختلف می شود. در pH پایین, انواع اسید های نظیر اسید سولفوریک و اسید کلریدریک برای تولید شوینده های پایه اسیدی کاربرد دارند. از جمله ضدعفونی کننده های قلیایی نیز می توان از سود پرک (کاستیک سودا) نام برد که شوینده و چربی بر قوی می باشد. همچنین کلر (پرکلرین), فرمالین, آب اکسیژنه, ازن, آمونیاک و ... از جمله مواد گند زدا و شوینده به حساب می آیند.

ویژگی یک ماده ضد عفونی کننده خوب این است که طیف وسیعی از میکروارگانیسم های پاتوژنیک را از بین ببرد. مواد استریل کننده به دو دسته کلی تقسیم بندی می شود که عبارتند از:

ضدعفونی کننده Disinfectant : که برای استریل نمودن سطوح غیر زنده نظیر چوب, فلز و ... استفاده می شود. الکل ها - آلدهید ها - هیپوکلریت سدیم - پروکسید هیدروژن - ید - پرمنگنات و ... از جمله مواد ضدعفونی کننده محسوب می شوند.

گندزا Antiseptic : جهت استریل نمودن بافت زنده نظیر پوست و چشم و .. و از بین بردن عفونت ها کاربرد دارد. الکل ها - فنول - نمک ها - جوش شیرین - پلی هگزانید و ... در گروه مواد گندزدا قرار می گیرند.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر