قیمت کلرید پتاسیم صنعتی

قیمت کلرید پتاسیم صنعتی

قیمت کلرید پتاسیم صنعتی بر اساس نوع کاربرد و صنعتی که از آن استفاده می شود و همچنین خلوص K2O موجود در آن تعیین می شود. شکل فیزیکی (کریستالی یا گرانول) نیز در قیمت آن تاثیر دارد.

 کلرور پتاسیم, کلرور پتاسیم چیست, قیمت کلرور پتاس, کود کلرور پتاسیم, کود شیمیایی کلرو پتاسیم, خرید کلرو پتاسیم, کلرور پتاسیم قرمز, کلرور پتاسیم گرانوله, کود KCl, کلرو پتاس خدماتی

میزان بالای پتاسیم موجود در کلرور پتاسیم سبب شده تا از این ماده جهت تولید سایر ترکیبات شیمیایی پتاس دار همچون سولفات و هیدروکسید پتاسیم همچنین در تولید کود های شیمیایی استفاده شود. قیمت کلرید پتاسیم صنعتی بر اساس نوعی کاربرد و صنعتی که از آن استفاده می شود و همچنین خلوص K2O موجود در آن تعیین می شود. شکل فیزیکی (کریستالی یا گرانول) نیز در قیمت آن تاثیر دارد.

 

کلمات مرتبط : کلرور پتاسیم چیست - قیمت کلرور پتاس سفید - کود کلرور پتاس روسی - کود شیمیایی کلرو پتاسیم - خرید کود کلروپتاس - فرمول شیمیایی کلرور پتاسیم قرمز - خرید کلرو پتاسیم - کلرور پتاسیم گرانوله - فروش پتاسیم کلراید - قیمت کلرور پتاس صورتی - کود KCl - کود کشاورزی کلرید پتاسیم کریستال و پودری

برای خرید کود شیمیای کلرور پتاسیم روسی و ازبکستان سفید و قرمز (صورتی) با بخش بازرگانی پارس شیمی به شماره های مندرج در سایت تماس حاصل نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر