قیمت نمک در عراق

قیمت نمک در عراق

صادر کنندگان محترم و بازارگانانی که مایل به صادرات نمک صنعتی و نمک خوراکی به کشور عراق می باشند جهت آگاهی از قیمت نمک در عراق و هزینه مختلف نظیر حمل و نقل و امور گمرکی, از سایت پارس شیمی استفاده نمایید.

قیمت نمک در عراق

ایران دارای بزرگ ترین منابع نمک در منطقه خاور میانه می باشد و بسیاری از کشور های مختلف از جمله کشور های همسایه مشتری نمک ایران می باشند. عراق یکی از کشور های تولید کننده نفت خام می باشد و از نمک در کنار سایر انواع گل حفاری برای استخراج چاه های خود سود می برد. قیمت نمک در عراق متشکل از قیمت اولیه نمک به همراه هزینه حمل و کیسه و انجام امور گمرکی و نیز هزینه حمل تا محل مورد نظر در عراق. از دیگر موارد مصرف نمک در عراق, تولید نمک خوراکی می باشد و معمولا به صورت نمک تصفیه شده به عراق صادر می کردد.

 

قیمت نمک در عراق

صادر کنندگان محترم و بازارگانانی که مایل به صادرات نمک صنعتی و نمک خوراکی به کشور عراق می باشند جهت آگاهی از قیمت نمک در عراق و هزینه مختلف نظیر حمل و نقل و امور گمرکی, از سایت پارس شیمی استفاده نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر